Werkwijze

Reduceren van risico'sraderen

Bouwkundige beveiliging gaat verder dan goed hang- en sluitwerk en inbraakdetectie. Het is een samenspel van mensen, bouwkundige maatregelen en techniek, waarbij het draait om het beheersen en reduceren van de risico's. Het vraagt om een planmatige aanpak en een perfecte afstemming van alle middelen en maatregelen.

Compleet traject: van analyse tot nazorg

Wij starten elk beveiligingstraject met een risicoanalyse en een inventarisatie van de wensen en doelstellingen. Dit werken we uit in een beveiligingsplan dat op uw specifieke situatie is toegespitst. Hierbij hanteren wij vier beveiligingspijlers:  Organiseren, Signaleren, Vertragen en Opvolgen. Vervolgens verzorgen wij de implementatie en nazorg van het beveiligingsplan.

Vier beveiligingspijlers

1.
ORGANISEREN
We maken afspraken over het gewenste beveiligingsniveau en leveren en installeren de bijbehorende maatregelen. Daarna volgt de implementatie in de organisatie. Belangrijk, want de verantwoordelijkheden, procedures, scenario's en regels moeten voor iedereen helder en duidelijk zijn. En deel van de standaard werkwijze uitmaken.
2.
SIGNALEREN
We bepalen welke technische apparatuur nodig is voor het vroegtijdig signaleren van iedere ongewenste activiteit. En coördineren de installatie van deze apparatuur. Denk aan elektronisch signalerende, observerende, registrerende en bedienende producten.
3.
VERTRAGEN
Vertraging heeft tot doel een overtreder op te houden. Of te voorkomen dat een beginnende brandhaard in persoonlijke ongelukken en/of bedrijfsschade uitmondt. Hiertoe installeren wij compartimenterende, begrenzende en bouwkundige maatregelen. Denk aan hekwerken, kluizen, sloten en brand- en inbraakwerende wanden, deuren en beglazing, roosterwerken en rolluiken.
4.
OPVOLGEN
Vroegtijdige detectie moet leiden tot snelle opvolging, zodat politie, brandweer en/of andere hulpdiensten binnen de gestelde vertragingstijd ter plekke zijn en de schade beperkt blijft. Naar wens maken we hiertoe dwingende afspraken met opvolgingspartijen.

Houd uw beveiliging op het gewenste niveau

Beveiliging is een continu proces. Daarom behoort ook het in stand houden van de genomen maatregelen tot onze kernactiviteiten. In de praktijk schort het vaak aan goed beheer, waardoor het oorspronkelijke veiligheidsniveau na korte tijd al daalt. Zonde van uw investeringen! Wij onderhouden de technische oplossingen, bewaken de organisatorische maatregelen en houden zo nodig security audits. Zodat het gewenste beveiligingsniveau gehandhaafd blijft of zelfs aangescherpt wordt.
Facilitair manager bij regiopolitie:

Van den Hoogen Security is leverancier en raadgever. Ze denken mee én wijzen op valkuilen. Zelfs bij vreemde wensen vinden of bedenken ze een oplossing.