Bedrijfsbeveiliging

Inbraak, brand en diefstal hebben een grote impact op de bedrijfsvoering. Ze veroorzaken materiële en emotionele schade, zowel bij medewerkers als eventueel aanwezige klanten. Bovendien onderbreken ze het bedrijfsproces, zeker als er belangrijke informatie verloren is gegaan. Met een goede beveiliging van uw bedrijfspand is veel schade te voorkomen.

Bouwkundige beveiliging tegen inbraak, diefstal en brandborg logo

Van den Hoogen Security is een erkend BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf. Wij hanteren minimaal de BORG-normeringen. Een garantie voor professionele beveiliging en veelal een voorwaarde van uw verzekeraar. Het BORG-keurmerk vormt de basis. Daar leggen wij onze Van den Hoogen Security-standaard nog overheen. Is dat nodig? Ja, want keurmerken volgen vaste protocollen. En het is ons nog nooit gelukt dwingende afspraken met criminelen te maken om zich hieraan te houden.

Compleet traject: van analyse tot nazorg

Wij starten elk beveiligingstraject met een risicoanalyse en een inventarisatie van de wensen en doelstellingen. Deze werken we uit in een beveiligingsplan dat op uw specifieke situatie is toegespitst. Hierbij hanteren wij vier beveiligingspijlers: Organiseren, Signaleren, Vertragen en Opvolgen. Vervolgens verzorgen wij de implementatie van het beveiligingsplan en leveren we nazorg.

Plan van aanpak: de vier beveiligingspijlers

1.
ORGANISEREN
We maken afspraken over het gewenste beveiligingsniveau en leveren en installeren de bijbehorende maatregelen. Daarna volgt de implementatie in de organisatie. Belangrijk, want de verantwoordelijkheden, procedures, scenario's en regels moeten voor iedereen helder en duidelijk zijn. En deel van de standaard werkwijze uitmaken.
2.
SIGNALEREN
We bepalen welke technische apparatuur nodig is voor het vroegtijdig signaleren van iedere ongewenste activiteit. En coördineren de installatie van deze apparatuur. Denk aan elektronisch signalerende, observerende, registrerende en bedienende producten.
3.
VERTRAGEN
Vertraging heeft tot doel een overtreder op te houden. Of te voorkomen dat een beginnende brandhaard in persoonlijke ongelukken en/of bedrijfsschade uitmondt. Hiertoe installeren wij compartimenterende, begrenzende en bouwkundige maatregelen. Denk aan hekwerken, kluizen, sloten en brand- en inbraakwerende wanden, deuren en beglazing, roosterwerken en rolluiken.
4.
OPVOLGEN
Vroegtijdige detectie moet leiden tot snelle opvolging, zodat politie, brandweer en/of andere hulpdiensten binnen de gestelde vertragingstijd ter plekke zijn en de schade beperkt blijft. Naar wens maken we hiertoe dwingende afspraken met opvolgingspartijen.

Houd uw beveiliging op het gewenste niveau

Beveiliging is een continu proces. Daarom behoort ook het in stand houden van de genomen maatregelen tot onze kernactiviteiten. In de praktijk schort het vaak aan goed beheer, waardoor het oorspronkelijke veiligheidsniveau na korte tijd al daalt. Zonde van uw investeringen! Wij onderhouden de technische oplossingen, bewaken de organisatorische maatregelen en houden zo nodig security audits. Zodat het gewenste beveiligingsniveau gehandhaafd blijft of zelfs aangescherpt wordt.

Wij leveren en installeren

  • toegangscontrolesystemen
  • inbraakmeldsystemen
  • inbraak- en brandwerende beglazing
  • branddetectie- en brandmeldingssystemen
  • veiligheidsdeuren en -wanden
  • rolluiken
  • roosterwerken
  • kluizen en kluisruimtes, safes en brandkasten
  • strongrooms
lamp2Maak kennis met onze aanpak voor een hoogwaardige beveiliging van uw bedrijf.
Bel met 026 361 09 09 of stuur ons een e-mail.
Facilitair manager bij een High Risk bedrijf:

Criminaliteit is een van de ergste dingen die een bedrijf kan overkomen. In 99 van de 100 gevallen gaat het om eigen personeel.