Bouwbegeleiding en bouwontwikkeling

Zowel bij nieuwbouw- als verbouwprojecten kunnen wij als 'beveiligingsarchitect' optreden. Wij bewaken dan uw beveiligingsbelangen in het bouwproces. De praktijk leert dat dit nodig is. De voorbeelden halen dagelijks het nieuws: kraken bij geld- en waardetransporteurs, musea en geldautomaten. Inbraken in woonhuizen van raad van bestuursleden. Waarom? Omdat er tijdens de ontwikkeling geen kennis op krakersgebied wordt ingezet.

Sterk tot in de kleinste details

bouwbegeleiding 1Vaak dient een op hoofdlijnen geschreven advies van een onafhankelijk adviesbureau als basis voor de (ver)bouw. Dit advies verwijst naar normeringen. Alleen bestaan er voor de midden- en hogere risico omgevingen geen normeringen die slimme of zware criminelen buiten de deur houden! De adviezen geven richting, maar gaan niet specifiek op bouwkundige details in. En van deze details maken criminelen juist gebruik. Wij noemen dit de paperclips in de ketting.

Met onze krakerskennis maken wij elke schakel in de beveiligingsketting even sterk. Juíst op detailniveau, omdat criminelen van de kleinste gaten in de beveiliging gebruikmaken. Wij vullen de plannen van de architect aan met onze unieke kennis van krakerstechnieken. Betrekt u ons al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces, dan verzorgen we in samenspraak met de architect een ontwerp dat fraai én sterk is. 

Standaard als het kan, maatwerk als het moet

Bouwmaterialen voor High Risk bouwkundige beveiliging zijn meestal niet standaard leverbaar. In nauwe samenwerking met verschillende marktpartijen leveren wij onder andere maatwerk elektrisch bedienbare puien, daken, lichtstraten en (strongroom) deuren. Afgestemd op uw specifieke situatie.

Wat zijn de beveiligingsrisico's?

Wat zijn de beveiligingsrisico's in uw organisatie? Onze risico-experts lichten uw organisatie door, gezien vanuit het perspectief van de crimineel. Daar is actuele kennis van krakerstechnieken voor nodig, onze specialiteit! Adviesbureaus adviseren volgens de normen (CEN-NEN). Maar die zijn voor het midden- en hogere risicosegment niet toereikend. Waarom niet? Omdat ze uitgaan van genormeerde aanvalstechnieken. Maar het is nog niemand gelukt dwingende afspraken met criminelen te maken om zich daaraan te houden.

Met Van den Hoogen Security kiest u voor

  1. Bewezen en praktische krakerskennis op het hoogste niveau.
  2. Jarenlange ervaring in bouwbegeleiding voor midden- en hogere risicosegmenten (geld- en waardetransporteurs, geldtelcentrales, banken, laboratoria met voor de mens besmettelijke bacteriën en musea met een hoog risico).
  3. No-nonsense vakmensen met kennis van zaken.

lamp2Verhoog de bouwkundige beveiliging van uw project en bel ons op 026 361 09 09.
Een e-mail sturen kan ook.