Normeringen en klassen

Bij de aanschaf van een kluis of safe is het belangrijk te weten waartegen u uw eigendommen wilt beschermen. Tegen brand, inbraak of beide? En aan welke eisen moet de kluis voldoen? De volgende informatie kan u daarbij helpen.

Bescherming tegen brand

Brandwerende kasten
Brandwerende kasten beschermen de inhoud tegen brand gedurende een bepaalde tijd bij een bepaalde temperatuur. Een brandwerende kast is bedoeld voor papierberging. Papier is ontvlambaar bij ca. 175°C. Data gaat al verloren bij ongeveer 50°C. In een kast die getest is tegen brand voor papier kunt u dus beter geen cd-roms, USB sticks of back-up schijven opbergen. Hier zijn data safes voor.

Data safes
Een data safe of brandwerende data kluis beschermt magnetische informatiedragers als cd's, microfilms, USB sticks en back-up harde schijven tegen brand, gassen, stof, vocht, roetdeeltjes en magnetische velden. En tegen een luchtvochtigheid in de kast van meer dan 85% (ook funest voor informatiedragers).

Testen
Bij temperaturen tot 1090°C wordt getest of de kast de inhoud volledig beschermt. Via een valproef wordt onderzocht of de kast ook beschermt als deze in de praktijk door een verdiepingsvloer zou zakken.

Klasse Brandwerendheid       
30P 30 minuten brandwerend voor papier  
60P 60 minuten brandwerend voor papier  
90P 90 minuten brandwerend voor papier  
120P 120 minuten brandwerend voor papier  
60DIS 60 minuten brandwerend voor data  
120DIS 120 minuten brandwerend voor data  
Bescherming tegen inbraak

Indicatie waardeberging
De indicatie waardeberging geeft aan tot welke waarde contant geld in de kluis door de verzekering wordt gedekt. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld in een inbraakwerende kast of kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.


lamp2Ga na of uw verzekeringsmaatschappij akkoord gaat met de indicatie waardeberging van uw kluis. Omgevingsfactoren kunnen de waarde die verzekerd wordt verlagen dan wel verhogen.


Securitylevel volgens EN 14 450
De Europese norm EN 14 450 is ontwikkeld om veelvoorkomende typen inbraakwerende kasten te classificeren. Deze kasten zijn vooral bedoeld voor dagwaardeberging en gebruik door particulieren.

Klasse Indicatie waardeberging
Securitylevel 1 (S1) € 2.500
Securitylevel 2 (S2) € 5.000

uitroeptekenVeel S1 en S2 kasten zijn enkelwandig en bieden geen bescherming tegen brand.

Europese klasse inbraakwering (voor vrijstaande kasten)
Wilt u uw eigendommen beter tegen inbraak beschermen? Kies dan voor een product dat getest is volgens de Europese normering voor inbraakwerende kwaliteiten: de CEN–EN 1143-1 normering. In Nederland is deze vertaald naar de NEN-EN 1143-1 norm.

Testen
Bij het testen van inbraakwerende kasten worden een of meerdere openingen in het product gemaakt door testers die beschikken over relevante kennis en vaardigheden. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde die rekening houdt met de factor tijd en het gebruikte gereedschap.

Weerstand
De weerstand van een inbraakwerende kast tegen een doorbraakpoging wordt uitgedrukt in weerstandseenheden (resistance units RU). Hoe hoger het aantal RU, hoe hoger de weerstand en daarmee de bescherming die de inbraakwerende kast biedt. Aan de hand van de gemeten RU, wordt de inbraakwerende kast ingedeeld en gecertificeerd in een zogenaamde weerstandsklasse.

Klasse Indicatie waardeberging Weerstandseenheden
(volledige opening)
CEN 0 € 7.000 30
CEN 1 € 9.000 50
CEN 2 € 23.000 80
CEN 3 € 36.000 120
CEN 4 € 55.000 180
CEN 5 € 82.000 270
CEN 6 € 91.000 400
CEN 7 aanvraag verzekeraar 600
CEN 8 aanvraag verzekeraar 825
CEN 9 aanvraag verzekeraar 1050
CEN 10 aanvraag verzekeraar 1350Enkele kanttekeningen bij normeringen

Keuze van gereedschap
De hamvraag is: welk gereedschap kiezen de testers? Stel: de testers testen een klasse CEN 3 kast. Deze moet volgens de normering 120 weerstandseenheden halen. Elk type gereedschap dat de testers gebruiken heeft basispunten. Een breekijzer heeft 5 basispunten, een diamant kernboor 245 basispunten. Geen tester zal de boor gebruiken, die valt ver buiten de norm. Een inbreker heeft echter andere overwegingen!

Wat is belangrijker: normering of uitsteltijd?
In onze ogen is het begrip uitsteltijd na detectie essentieel. En is de inschalingslijst – zeker voor de midden en hogere risicosegmenten – niet zinvol. Testers kun je voorschrijven welk aanvalswapen ze wel of niet mogen gebruiken. Criminelen niet.

Gewicht
De normering houdt geen rekening met een belangrijk onderdeel van de uitsteltijd van een vrijstaande safe: het gewicht. Toch weet iedereen dat een inbraakwerende kast van 300 kg makkelijker en sneller te stelen is dan een kast van 1200 kg of meer. De crimineel heeft in hoofdlijnen twee mogelijkheden: hij breekt de safe ter plekke open of hij neemt de safe in z'n geheel mee en opent deze elders. De laatste optie komt steeds vaker voor. Het zogenaamde hit and run werk is bij een lichte kast gemakkelijker dan bij een zware kast. In de praktijk is het verankeren van safes vaak niet meer dan een zwakke poging om het tekort aan gewicht teniet te doen.

Verankering
De CEN norm schrijft voor dat safes onder de 1000 kg verankerd moeten worden. Verankering is alleen zinvol wanneer het anker en de vloer waarin het anker gemonteerd wordt dezelfde weerstand hebben. Dit is veelal niet het geval, waardoor de verankering makkelijk te verbreken is. Een safe van 1200 kg blijft 1200 kg, ook als de verankering verbroken is. En is met een steekwagen lastig mee te nemen, waardoor de aftocht meer tijd kost dan bij een kast van 300 kg. Gewicht komt de gewenste uitsteltijd ten goede.

Goed gedocumenteerde criminelen
Vanuit high Security standpunt bezien zetten wij vraagtekens bij safes met een CEN normering. Want juist door keuringen raken deze producten bekend. Testinstituten krijgen de constructietekeningen, zodat de testers weten wat ze aanvallen. Deze informatie kan ook bij anderen terechtkomen. Van den Hoogen Security opent al jarenlang safes, kluisdeuren en inbraakwerende kasten. We kunnen dit omdat alle ins en outs bij ons bekend én gedocumenteerd zijn. Dat geldt voor topcriminelen vaak ook. Een bankkluis netjes en snel openen is voor ons standaard werk. De openingstijd van een niet geteste, niet gedocumenteerde kluis ligt vele malen hoger. Waarom? Omdat we eerst de gedachten van de bouwer moeten doorgronden en voorzichtig zijn voor ingebouwde valkuilen.

Standaard als het kan, maatwerk bij high risk
Loopt u een verhoogd risico op inbraak? Dan is de aanschaf van een standaard product niet aan te raden. Wij ontwerpen maatwerk producten als kluizen, kluisdeuren en compartimenten met ingebouwde valkuilen en speciale weerstandsmaterialen die criminelen voor verrassingen stellen. Keerzijde van het niet standaardiseren van safes is dat onze safe-openers ook meer tijd nodig hebben om deze producten netjes te openen in geval van calamiteiten.

Onze visie

Het hanteren van een CEN-inschalinglijst alleen is niet genoeg. Deze lijst gaat uit van aannames en een puntensysteem waar criminelen om lachen. Het advies voor een bedrijf met veel contanten (€ 36.000) is CEN 3, zónder een directe link naar uitsteltijden en gewicht. Niet vreemd dat het in de praktijk vaak fout gaat. De safe is al gekraakt of verwijderd voor de politie aanwezig is. Hen rest alleen nog 'lijkschouwing'. In onze visie staat of valt beveiliging met de samenhang tussen de genomen beveiligingsmaatregelen.

schildgroenWilt u dat uw eigendommen écht veilig zijn? Bel dan met 026 361 09 09 of stuur ons een e-mail.