Nieuw sluitsysteem - Weet wat u koopt

nieuw sluitsysteemWanneer u een gepatenteerd sluitsysteem aanschaft, is het belangrijk u goed te oriënteren. Een certificaat bij uw sluitsysteem garandeert lang niet altijd dat uw sleutels nooit (onbedoeld) bijgemaakt worden. Dit heeft alles te maken met verschillende soorten patenten en patentduur.

We praten met Wim van den Hoogen, directeur van Van den Hoogen Security uit Arnhem.

Patenten

Wim van den Hoogen legt uit: "In feite kun je, als we het hebben over sluitsystemen, twee soorten te onderscheiden. Enerzijds een patent dat betrekking heeft op de cilinder. Een dergelijk patent biedt vooral bescherming aan de fabrikant van de cilinder. Hij schermt de markt daarmee af en verdient op die manier de ontwikkelkosten terug. Bij het andere soort patent ligt de nadruk meer op nieuwigheden in de sleutel zelf. Wanneer het patent meer nadrukkelijk op de sleutel berust, is het bijmaken van de sleutel gedurende de patentperiode strafbaar. Een sleutel-maker kan (en zal) daarom niet zomaar een werkelijk gepatenteerde sleutel bijmaken. Gepatenteerde sleutels mogen alleen worden bijgemaakt door erkende slotenmakers die daarvoor een licentie hebben. Zij zijn bovendien opgeleid door de fabriek, beschikken over de originele fabrieksmachinerieën en zijn in het bezit van de originele blinde sleutels."

Het is dus uitermate belangrijk om te weten waarop het patent betrekking heeft. Immers, wanneer het patent alleen betrekking heeft op de cilinder, mag een sleutel gewoon worden bijgemaakt. En in circa 95% van de gevallen zit het patent alleen op de cilinder! "Helaas wordt daarover niet altijd even duidelijk gecommuniceerd. Regelmatig wordt een systeem verkocht als een 'gepatenteerd systeem', terwijl het patent alleen betrekking heeft op de cilinder," aldus Wim van den Hoogen.

"Voor een crimineel ligt dit uiteraard anders. Wanneer de buitverwachting namelijk hoog is, zal deze in sommige gevallen de tijd en moeite nemen om te proberen zelf een sleutel bij te maken. Wanneer u dit wilt uitsluiten, is het dus essentieel om naast een patent ook een technisch gecompliceerde sleutel te hebben. Dan vergt het bijmaken dermate veel vakmanschap dat het nagenoeg uitgesloten is."

Patentduur

Net als het soort patent, is ook de patentduur van belang. Gemiddeld loopt een patent zo'n twintig jaar. Wim van den Hoogen: "Vijf tot zes jaar voor het verlopen van de patentduur geven wij dit bij onze klanten aan. Toch zijn er marktpartijen (veelal een fabrikant of importeur van één merk) die tot op de laatste dag doorgaan met het verkopen van dat, bijna verlopen, systeem. Ook gebeurt het nog regelmatig dat verkopers van sleutelverkooppunten vertellen dat ze een sleutel niet mogen bijmaken omdat deze gepatenteerd zou zijn, terwijl in werkelijkheid de patentduur al verlopen is. De werkelijke reden van het antwoord dat zij geven, is dat de verkoper de sleutel niet kan bijmaken omdat hij niet over de juiste apparatuur en kennis beschikt of omdat het te arbeidsintensief is. In feite wordt het fabeltje over gepatenteerde sluitsystemen ook hierdoor in stand gehouden."

Beheer

Tot slot legt Wim van den Hoogen uit dat het beheer van een sluitsysteem belangrijk is. Want ook daar gaat het veelal mis. "In het begin wordt er nog redelijk voorzichtig en consequent omgegaan met een sleuteluitgifte. Maar na verloop van tijd wordt zo'n taak veelal gedelegeerd en daalt het beveiligingsniveau. Er is dan nog weinig over van het oorspronkelijk zo zorgvuldig opgestelde sluitplan. Je ziet op een gegeven moment dat mensen beschikken over groepensleutels en soms zelfs de hoofdsleutel. Om deze reden gaan steeds meer bedrijven over tot extern sleutelbeheer. Wij hebben daartoe in eigen beheer een softwaresysteem ontwikkeld. Samen met de klant worden de juiste naleverprocedures afgesproken en in detail vastgelegd. Op deze wijze kan er, ook tijdens ziektes en vakanties van verantwoordelijken, niet meer worden gemanipuleerd. De verantwoordelijken worden middels managementrapportages op de hoogte gehouden van hetgeen plaats heeft gevonden. Op deze wijze wordt het systeem langer op het juiste niveau gehouden en kan tijdig worden bijgestuurd wanneer het fout dreigt te gaan."

Advies

Wanneer u een nieuw sluitsysteem aanschaft, is het dus belangrijk dat u zich goed laat adviseren door een gekwalificeerde en merkonafhankelijke slotenmaker. Hij weet hoe het patent is opgebouwd en wat de patentduur (nog) is. Ook kan hij beoordelen wat de waarschijnlijkheid is dat de sleutels na de patentduur nagemaakt gaan worden. Dit in tegenstelling tot een verkoper die maar één merk verkoopt. Hij kan immers niet vergelijken en maakt zelf geen sleutels!
Senior Consultant bij een onafhankelijk adviesbureau:

Van den Hoogen Security komt met goede oplossingen op basis van de gestelde eisen. Ik ken geen ander bedrijf dat op dit niveau zo opereert.